fbpx

Mange spør oss om prisene på våre lagerseksjoner og hva driftskostnadene er. I dette innlegget skal vi gi et så godt svar som mulig på dette, generelt sett. Her har vi satt opp regnestykker for deg, som gir deg en oversikt.

Prisene varierer

Aller først vil vi informere om at våre priser per lagerseksjon på 72m² og 144m² varierer fra sted til sted. Dette på grunn av ulike tomtepriser. Derfor gjør vi en prissetting for hvert enkelt prosjekt/seksjon i forhold til dette, slik at prisen for en seksjon på 72m² har variert fra ca. 900 000 NOK til 1,4 million NOK.

Gjennomsnitt: 1 million for 72 m²

Som en gjennomsnittspris for alle våre prosjekt kan vi ta utgangspunkt i en pris på ca. 1 million NOK for en lagerseksjon på 72 m², og det dobbelte av dette for en på 144 m².

Månedlige kostnader ved å eie

lagerseksjoner kan eies av privatperson(er)

Som regel vil bankene kreve at du stiller med 20 prosent egenkapital for å få lån i banken, eller stille med sikkerhet i det du har fra før. Du får da et lån på 800.000 NOK. For å lage et regnestykke for månedlige kostnader tar vi imidlertid utgangspunkt i et lån på 1 million NOK.

Rentesatsen varierer fra bank til bank og i forhold til den sikkerheten du kan stille ovenfor banken. Selv om vi ser rentesatser helt ned mot 1,3%, så legger vi til grunn en lånerente på 2,0%. Årlige renteutgifter er da 20.000 NOK.  Du får fradrag for betalte lånerenter på din alminnelig inntekt eller selskapets inntekt. Renteutgifter på 20.000 NOK gir da en skattebesparelse på 4.400 NOK (22 %), slik at renteutgifter etter skattebesparelse er 15.600 NOK.

Felleskostnader til sameiet

Som seksjonseier i et sameie vil det også komme noen felleskostnader til snørydding, vedlikehold, forretningsførsel, forsikring etc. Dette vil bli fakturert fra sameiet til den enkelte seksjonseier. Disse kostnadene ligger i snitt på ca. 4.000 NOK for en seksjon på 72 m², og 8.000 NOK for 144 m².

Dine kostnader ved å eie en seksjon på 72m² i dette eksemplet blir da:

Renter etter skatt           15.600 NOK

Felleskostnader               4.000 NOK

Årlige kostander            19.600 NOK

Månedlige kostnader ved å eie er da 1.633 NOK    

Andre variable kostnader avhengig av lokasjon og bruk

Kommunale avgifter og eiendomsskatt vil variere fra kommune til kommune. I tillegg vil ditt forbruk til strøm og vann i egen seksjon variere betydelig ift. hvilken bruk den enkelte har. Det samme gjelder eventuelle vedlikeholdskostnader i din egen seksjon.

Regningen på vann/avløp og strøm går direkte fra kommunen/strømleverandør til seksjonseier.

Som eksempel kan vi vise til kostnadene for en 72 m² seksjon i Grimstad i 2020:

Avgift vann, avløp (for hele 2020) :
2 791 kr

Eiendomsskatt (for hele 2020) :
3 182 kr

Ytterligere månedlige kostnader ved å eie i Grimstad er da 498 NOK i mnd

Strømkostnader vil variere veldig med bruken til hver enkelt. Vi har derfor ikke tatt med strømutgifter i regnestykket her. Ofte betaler du også strøm hvis du leier et lagringssted.

Ved kjøp som bedrift får du enda flere fordeler

Nå går vi videre, og snakker her i dette avsnittet litt om å eie lagerseksjon som bedriftskunde.

LES OGSÅ: Eier eget lager til bedriften: – Et ypperlig valg for oss

lagerseksjoner passer ypperlig for bedrifter

Det er flere og flere som velger å kjøpe lagerseksjon fra oss som bedriftskunde. Kjøper du som bedrift via eget firma er det selskapet som står som eier. Da er det flere fordeler:

  • MVA-fradrag: Er bedriften mva-registrert kan du få en «justeringsavtale for refusjon av merverdiavgift«. Du vil da i løpet av en 10-års periode få refundert mva på byggekostnaden for din seksjon. For en seksjon på 72 m² vil denne være ca. 100.000 NOK, slik at du årlig vil få tilbakebetalt ca. 10.000 NOK i mva-refusjoner de neste 10 årene. Alle våre priser har for øvrig merverdiavgift inkludert i prisen.
  • Avskrivning med skattefradrag: Lagerseksjonen din vil som bruksgjenstand og eiendel avskrives over tid. Dette gjør at overskuddet og skatten i selskapet reduseres.

Det var litt om pris, skattefordeler og kostnader ved å eie en lagerseksjon.

Nå som du vet mer om hva det vil koste, kan du enklere vurdere å kjøpe en lagerseksjon fra oss.

En investering

Tenk på dette som en investering: å eie en egen lagerseksjon blir som å eie en egen bolig eller leilighet/lokale til bedriften: prisen følger eiendomsprisene i aktuelt område.

Har du råd til å eie? Hvorfor leie når du kan eie, sier vi. Da vil du både få skattefradrag på renter og en mulig verdiøkning, i tillegg til god og sikker lagring av dine eiendeler, som bevarer verdien på disse.

Erfaringsmessig: god prisstigning

Vi må selvsagt være litt forsiktige med å love noe om fremtidig prisøkning. Likevel har vi i tidligere innlegg her i bloggen pekt på, at det for våre lagerseksjoner historisk sett har vært en svært god prisutvikling. Erfaringsmessig har steg én i verdiøkningen kommet fra prospekt til ferdigstillelse. Deretter har prisveksten på en lagerseksjon omtrentlig fulgt boligmarkedet.

Vi kjenner til at flere av våre kjøpere har videresolgt sine lagerseksjoner med god fortjeneste. Igjen: Her er vi forsiktige med å love noe, men frem til nå har prisutviklingen vært god.

Lagerseksjoner AS: Tilstede i flere byer i Norge

I 2022 tilbyr vi for tiden kjøp av egen lagerseksjon på følgende ulike lokasjoner rundt omkring i Norges land:

Flere kommer i løpet av året. Ta kontakt med oss i Lagerseksjoner om du ønsker mer info.

Vil du ha mer info?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.

Brenna

Oslo

Østerhus

Østerhus

Borgeskogen

Rødmyr

Borgenhaugen

Sveberg, Trondheim

Hamar

Moss/Våler

Sviland

Gardermoen nord

Moland Park, Arendal

Blakstadheia, Froland

Vagle, Sandnes

Aksdal, Haugesund

Skjerven Næringsområde, Gjøvik

Les våre siste blogginnlegg her: 

Om oss: 

Lagerseksjoner AS ble etablert i 2017 da en av gründerne selv trengte lagerplass og plass til hobbyvirksomhet etter å ha flyttet inn nytt hus i boligfelt.
Kona var også lei av å se på campingvogna som tok plass på tunet. Det viste seg å bli dyrt å bygge bare for eget behov, og idèen om et bygg med flere lagerseksjoner vokste frem.
Det første bygget ble satt opp i Grimstad og ble altså bygget for å dekke eiernes egne plassbehov til lager og hobby

Det viste seg raskt at det var flere med samme behov og dermed oppstod begrepet «Lagerseksjoner» og «Lagerseksjoner.no».

Lagerseksjoner AS er i dag landets største leverandør av lagerseksjoner, og har siden oppstart solgt ca. 500 seksjoner fra Lillesand i sør til Trondheim i nord.
I 2020 overleverte vi ca. 100 lagerseksjoner. I 2021 forventer vi å overlevere ca. 250 lagerseksjoner til våre kunder.

Selskapets eiere har bred bakgrunn fra entreprenør, eiendomsutvikling og prosjektadministrasjon.
Vår målsetning er å identifisere gode tomteområder for plassering av våre bygg og lage både kjøpsprosess, overtakelse og videre drift gjennom sameie på en best mulig måte for våre kunder.
Vi gjennomfører omfattende og sertifiserte kundeundersøkelser etter hvert prosjekt, og det er gledelig at vi har oppnådd svært høy score på disse.