fbpx

Lagerseksjoner på Hamar

Nye lagerseksjoner i Hamar Næringspark Nord på Furnes.

Lagerseksjoner på Hamar

Nye lagerseksjoner i Hamar Næringspark Nord på Furnes.

Lagerseksjoner på Hamar

Nye lagerseksjoner i Hamar Næringspark Nord på Furnes.

Lagerseksjoner på Hamar

Nye lagerseksjoner i Hamar Næringspark Nord på Furnes.

LAST NED PRISLISTE

Ja takk, jeg er interessert i kjøp av lagerseksjon i Hamar

Fyll ut skjemaet under, og vi tar konakt med deg:

Siste sjanse på Hamar Næringspark Nord -byggetrinn 3 selges nå!

Salget av selveide lagerseksjoner fra det tredje og siste planlagte lagerbygget i Hamar Næringspark Nord er i gang. Bygget består av 16 seksjoner og får en sentral plassering i et godt innarbeidet næringsområde på Furnes.

Bygget deles inn i eierseksjoner med moduler på 72 m² BTA.

Størrelsen på seksjonene er fleksible innenfor aksesystemet; 72-144-216 m² osv. 

I våre bygg treffer du garantert noen som deler din interesse, enten det er sløyd, båtpuss, campingliv eller fri eksos.

Stipulert ferdigstillelse Mai 2022 .

Ta kontakt for å få mer informasjon eller sikre deg din egen nye lagerseksjon!

OM PROSJEKTET

 

ADRESSE

Næringsparkvegen 14, 2320 Furnes

REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 235, bnr. 23, Hamar kommune.

 

SAMEIE

Sameiet vil opprettes av utbygger før bygget ferdigstilles.
Felleskostnader stipuleres til ca. 60 kr/kvm per år.
Dette innbefatter bl.a. felles strømutgifter, brøyting, forretningsførsel, brannvarsling og forsikring.

AREALER

Bruttoareal bygg er ca. 1450 m².

Tomteareal er ca. 4 da.

 

STANDARD

Lagerseksjonene er isolerte og prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), godkjent til bruk som lager og garasje.

Innvendig fri høyde til takplater er ca. 6 meter. Underliggende dragere ligger i aksene.

Betonggulvet er stålglattet og støvbundet.

Brystning av isolerte betongelementer ca. 1 m over gulv.

Taket er konstruert med selvbærende takplater i stål.

Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer.

Bygget er dimensjonert for normal brannbelastning (50 – 400 MJ/m) og for temperatursone 5 – 15 C°. Veggene mellom seksjonene holder brannklasse EI30. Dette innebærer at veggene yter brannmotstand i minimum 30 minutter.

Hver lagerseksjon leveres med høykvalitets elektrisk leddheiseport (b x h = 4 × 4,3 m) med vinduer og fjernkontroll.

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon.

Eventuell vanntilkobling og intern vannmåler for seksjonen er tilvalg.

Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber i hver seksjon samt grunnbelysning, stikk ved port og underfordelingsskap. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring plassert over dør og enkel avtrekksvifte med fuktsensor. Uten tilført varme kan det oppstå kondens på innvendige overflater ved visse temperaturforhold.

Egne strømmålere for seksjonen er plassert i teknisk rom.

Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen. Seksjonen(e) er ikke beregnet for varig opphold eller permanente arbeidsplasser.

 

MERKING

Nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonsskilt på endevegg iht. sameiets vedtekter.

 

PARKERING

Parkeringsplass til hver seksjon iht. vedtekter for sameiet.

 

MERVERDIAVGIFT

Kjøpesum inkluderer merverdiavgift. Mva. registrert selskap med mva.-pliktig virksomhet i seksjonen, kan etter overtakelse motta en justeringsavtale for refusjon av merverdiavgift. Dette utgjør ca. 10% av kjøpesummen.

OMKOSTNINGER

  1. Dokumentavgift til staten: 2,5% av seksjonens andel av tomteverdi.
  2. Tinglysningsgebyr for skjøte: kr 525,-

KOMMUNALE AVGIFTER

Det er ikke renovasjonsplikt for eiendommen. Dette etableres av sameiet eller hver enkelt eier hvis ønskelig. Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for vann og avløp. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

LIGNINGSVERDI

Ikke oppgitt/ikke kjent.

FORSIKRING

Sameiet forsikrer bygningskropp. Seksjonseier forsikrer inventar.

AVTALEBETINGELSER

Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før kjøpsbekreftelse signeres.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden.

Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

TOMT

Tomteareal er ca. 4 da på eiet tomt. Flat, opparbeidet og asfaltert tomt.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/ sameievedtekter.

REGULERING

Området er regulert til næringsformål (herunder lager/garasje) iht. reguleringsplan for næringsbebyggelse på gnr. 235, bnr. 23, Hamar.

VEI, VANN OG AVLØP

Offentlig via private stikkledninger.

OVERTAKELSE

Etter nærmere avtale.

UTBYGGER

Lagerseksjoner AS, org.nr. 919 162 287

ANDRE OPPLYSNINGER

Fra hovedbølet, som eiendommen blir fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. 

 

 

Se her 3D visning av en seksjon på 144 kvm: 

Se her 3D visning av en seksjon på 72 kvm: 


Hamar Næringspark Nord.

Les mer på Finn.no

Hamar Næringspark Nord