Hopp til innholdet

Vi skaper rom for muligheter

Lagerentusiastene fra Grimstad

Lagerseksjoner opplever stor vekst og fornøyde kunder. Gründerne fra Grimstad har all grunn til å være fornøyde.

Kontakt oss

Lagerseksjoner personer

Fra venstre: Petter Bjarnastein, Torjus Stalleland og Sverre Engebretsen.

Gode ideer kommer ofte som et resultat av at mennesker forsøker å løse egne utfordringer eller behov. Slik er det også med Lagerseksjoner. Det hele startet med én familie med for liten lagringsplass.

Petter Bjarnastein og familien flyttet inn i ny bolig. Den hadde som de fleste nye boliger sparsomt med lagerplass. Dessuten var garasjen bare akkurat stor nok til å romme bilen og familiens sykler og skiutstyr, og til Petters kones store frustrasjon ble gårdsplassen opplagsplass for familiens campingvogn. Petter var på sin side minst like frustrert over at hans plasskrevende hobby fikk særdeles dårlige rammevilkår. Løsningen på utfordringen var åpenbart mer plass, men det viste seg at det ble for kostbart å bygge alene. Utbudet av lager som var til salgs i markedet svarte heller ikke til familiens ønsker. De var for store eller for små, de var upraktiske eller for gamle eller usentrale og for dyre. Ideen om et bygg med flere lagerseksjoner vokste frem.

Petter snakket om ideen med kollegaen Sverre Engebretsen. Sverre hadde lang erfaring fra eiendomsutvikling og de begynte å utforske mulighetene for å løse lagerutfordringen i fellesskap. Et nytt konsept var i støpeskjeen. Etter noen intensive måneder med planlegging ble konseptet Lagerseksjoner en realitet. Det første bygget ble satt opp i Grimstad i 2017, og det viste seg at gründerne ikke var alene om behovet for lagerplass. Derfor satt de opp et lagerbygg til, og enda et, og...ja, i løpet av tiden som har gått siden da, har det blitt ganske mange av dem. Ikke bare i Grimstad, men over store deler av landet.

Petter og Sverre fikk etter hvert også med seg Torjus Stalleland på laget. I dag er Lagerseksjoner eiet av en engasjert lagerentusiast-trio med kompetanse og erfaring fra entreprenørvirksomhet, eiendomsutvikling og prosjektadministrasjon. Konseptet de har utviklet går enkelt forklart ut på å bygge, seksjonere og selge selveierlagre i modulbaserte, standardiserte lagerbygg. Byggene organiseres som sameier hvor kjøperne eier hver sin seksjon. Høy kvalitet og rett pris er et grunnleggende prinsipp. For Petter, Sverre og Torjus er rettesnoren ganske enkelt at hver lagerseksjon de selger skal være en lagerseksjon de ville ha kjøpt selv.

Lagerseksjoner-metoden er å identifisere gode tomteområder, oppføre standardiserte lagerbygg med høy kvalitet og gjennomføre kjøpsprosess, overtakelse og videre drift av lagersameiene på en sømløs og best mulig måte for kundene. For å kvalitetssikre produkt og prosess har det blitt utført omfattende og sertifiserte kundeundersøkelser. Kundene er godt fornøyde, og gir Lagerseksjoner svært høy skår i undersøkelsene. Det er slikt som varmer et lagerhjerte.

Kontakt oss

Loading...

Takk for at du tar kontakt med oss!

Vi har mottatt din henvendelse.

Du kan lese mer om hvem vi er og hva vi driver med her:

Om oss