Hopp til innholdet

Vi skaper rom for muligheter

Lurer du på noe?

Lagerseksjoner oppfører lagerbygg som deles opp i seksjoner og selges til private og næringslivskunder. Seksjonene er standardiserte, holder høy kvalitet, og er optimaliserte for å gi brukerne størst mulig fleksibilitet.

Lagerseksjoner Camera Establishing v001 1 1

Ofte stilte spørsmål

Når du kjøper en selveiet lagerseksjon blir du medeier i et sameie. Du eier selv din eierseksjon. Fellesarealer som tekniske rom og uteareal, eier du og de andre seksjonseierne i fellesskap. Du har full bruksrett til din eierseksjon, og kan blant annet pantsette, leie ut eller pusse den opp uten å innhente tillatelse fra noen. Du betaler selv kommunale avgifter og en fast sum i måneden til fellesutgifter. Fellesutgiftene dekker rene driftsutgifter for sameiet.

Som seksjonseier i et sameie vil det komme noen fellesutgifter til snørydding, vedlikehold, forretningsførsel, forsikring av bygget etc. Dette vil bli fakturert fra sameiet til den enkelte seksjonseier. Disse kostnadene ligger i snitt på ca. 4.000 kr per år for en seksjon på 72 m², og 8.000 kr for 144 m².

Prisene for en lagerseksjon varierer fra sted til sted. Forskjellen styres av ulike tomtepriser. Vi setter priser for hvert enkelt prosjekt/seksjon i forhold til dette, og prisen for en seksjon på 72m² har variert fra ca. 900 000 kr til 1 500 000 kr i tidligere prosjekter.

Sjekk hva en lagerseksjon nær deg koster

Bankene vil ofte kreve at du stiller med 20 prosent egenkapital eller sikkerhet for å få lån. Med utgangspunkt i en pris for en 72 m² seksjon på ca. 1 200 000 kr får du da et lån på 960 000 kr.


Rentesatsen varierer fra bank til bank og i forhold til den sikkerheten du kan stille ovenfor banken. Dersom vi legger til grunn en lånerente på 2,5%, gir det en årlig renteutgift på 24 000 kr. Du får fradrag for betalte lånerenter på din alminnelig inntekt eller selskapets inntekt. Renteutgifter på 24 000 kr gir en skattebesparelse på 5 300 kr (22 %), slik at renteutgifter etter skattebesparelse er 18 700 kr.


I tillegg kommer kommunale avgifter, eventuell eiendomsskatt og forsikring av inventar, samt utgifter til strøm. Disse kostnadene vil variere betydelig fra kommune til kommune og i forhold til bruken.

Vi kan ikke love noe om fremtidig prisøkning. Historisk sett har det vært en svært god prisutvikling på våre lagerseksjoner. Erfaringsmessig har steg én i verdiøkningen kommet fra prospekt til ferdigstillelse. Deretter har prisveksten på en lagerseksjon i stor grad fulgt boligmarkedet. Les mer om hvorfor Tor er fornøyd med sin lagerseksjon her.

Lagerseksjonene leveres med standardstørrelser på 72 og 144 kvm. Det er mulig å slå sammen flere lagerseksjoner til ett større rom. Du kan kjøpe størrelser, 72, 144, 216 kvm osv. alt etter hva som er ledig på det aktuelle tidspunktet.

Se mer her

Kommunale avgifter og eiendomsskatt varierer fra kommune til kommune. I tillegg vil forbruk av strøm og vann per seksjon variere utfra bruksmønstret. Det samme gjelder eventuelle vedlikeholdskostnader i egen seksjon.


Regningen på strøm går direkte fra strømleverandør til seksjonseier, mens det varierer fra kommune til kommune hvordan vann/avløp faktureres.

Dersom en bedrift kjøper en eller flere lagerseksjoner er det andre økonomiske prinsipper som slår inn enn ved privatkjøp. Det mest vesentlige er mva.-fradrag for de som er berettiget til det, samt at driftskostnadene vil kunne utgiftsføres. Dette gir en lavere skatteberegning for bedriften.

Fordeler for en bedrift kan du lese mer om i caset til Victor

Mva.-fradrag: Er bedriften registrert merverdiavgiftsregistrert kan du få en «justeringsavtale for refusjon av merverdiavgift». Du vil da i løpet av en 10-års periode få refundert mva. på byggekostnaden for din seksjon. For en seksjon på 72 m² vil dette normalt utgjøre i overkant av 100.000 kr, slik at du årlig vil få tilbakebetalt over 10.000 kr i mva.-refusjoner de neste 10 årene. Alle våre priser er inkludert merverdiavgift.

Avskrivning med skattefradrag: Lagerseksjonen din vil som aktivert eiendel avskrives over tid. Dette gir en positiv skatteeffekt på driftsregnskapet.

Driftskostnader: Utgifter som f.eks. strøm, vann, kommunale avgifter og andel felleskostnader vil kunne utgiftsføres i bedriften.

Lagerseksjonene kan brukes til en rekke formål. Det kan være lagerplass for bedrifter eller privatpersoner, opplagsplass for båt, bil, campingvogn og bobil, hobbyverksted eller en kombinasjon av bruksområder.

Sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter og regler gjelder for hver seksjonseier, herunder å betale de felleskostnadene som trengs for å drifte bygget. Vedtektene setter også begrensning for utendørs lagring, slik at det alltid er rent og ryddig rundt bygget. Ryddig uteareal vil også bidra til økt verdi på eiendommen.

Seksjonene er ikke beregnet for permanent opphold eller permanente arbeidsplasser. Men de er forberedt med vann og avløp, slik at det kan monteres toalett, dusj og vask for bruk når man er innom på dagsvisitt etc.

Lagerseksjonene er selveide, og seksjonseier står fritt til å leie ut egen seksjon så lenge utleieformål er i samsvar med sameiets vedtekter og leietagers bruk av seksjonen ikke kommer i konflikt med øvrige seksjonseieres bruk av egen seksjon.

Kontakt oss

Loading...

Takk, for at du tar kontakt med oss!

Vi har mottatt din henvendelse.
Vi opplever fra tid til annen at e-post fra oss havner i spam/søppelpost - sjekk gjerne denne mappen.

Du kan lese mer om hvem vi er og hva vi driver med her:
Om oss


En lagerseksjon er et mulighetsrom

Noen har behov for et lager til bedriften sin, eller lagringsplass til bobilen, campingvogna eller båten. Andre drømmer om sitt eget hobbyverksted for å mekke, pusse eller snekre.

Lagerseksjoner bygger og selger fleksible og isolerte lagerrom med gode kvaliteter og brukervennlige løsninger. Du tilpasser det til dine behov og dine drømmer.

Les mer om oss her

Kontakt oss

Loading...

Takk for at du tar kontakt med oss!

Vi har mottatt din henvendelse.

Du kan lese mer om hvem vi er og hva vi driver med her:

Om oss