Hopp til innholdet

Vi skaper rom for muligheter

Moland Park, Arendal

Alle seksjoner er solgt!

Lagerseksjonene i Moland Park i Arendal ligger i et godt etablert næringsområde med 5 minutters kjøretid fra Arendal sentrum, og i umiddelbar nærhet av E18.

Etterspørselen etter våre lagerseksjoner er stor, og vi jobber kontinuerlig med å finne gode og sentrale tomter for nye lagerbygg. Ta gjerne kontakt dersom du eier en tomt som kan være aktuell eller har et tips til oss.

Ønsker du å holdes oppdatert om nye prosjekter i ditt nærområde? Meld din interesse her!

Meld interesse!

Hvem er Lagerseksjoner?

Lagerseksjoner AS holder til i Grimstad og er Norges største leverandør av selveide lagerseksjoner til privat personer og næringsdrivende. Vi har solgt over 1000 lagerseksjoner til fornøyde kjøpere på 21 ulike lokasjoner i Norge. Våre lagerseksjoner har høy kvalitet og vi skårer svært godt i kundeundersøkelser.

Lagerseksjonene leveres med:

  • opplegg for vann, avløp/toalett og fiber
  • elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll.
  • underfordelingsskap for strøm i hver seksjon med god kapasitet
  • hvert bygg er sikret med betongbrystning ca 100 cm opp på yttervegg (dette er svært viktig for å unngå slitasjeskader på vegg over tid)

Hva er en lagerseksjon:

  • Selveid lager i egen seksjon i felles bygg. Sameiet drifter hvert enkelt bygg – du kjøper bare selve seksjonen.
  • Ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted, lagerplass. Seksjonene har også god plass til utstyr og verktøy.
  • Standardstørrelser på 72 og 144 kvm BTA (mulig å slå sammen 2 stk 72 kvm til en 144 kvm – eller øke fra 144 til 216, 288, 360 osv. 72 kvm er minste nedre størrelse)
  • isolerte
  • fleksible på størrelse og type bruk

Ta gjerne kontakt med meg for hjelp

Einar Kolstad

Einar Kolstad

Salgs- og markedssjef

Moland, 4838 Arendal, Norway

Sameiet vil opprettes av utbygger før bygget ferdigstilles.

Området er regulert til næringsformål, herunder lager.

Lagerseksjonene er isolerte og prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), godkjent til bruk som lager og garasje. Innvendig fri høyde til takplater er ca. 6 m. Underliggende dragere ligger i aksene. Betonggulvet er stålglattet og støvbundet.

Brystning av isolerte betongelementer ca. 1 m over gulv. Taket er konstruert med selvbærende takplater i stål. Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer.

Bygget er dimensjonert for normal brannbelastning (50 - 400 MJ/m) og for temperatursone 5 - 15 C°. Veggene mellom seksjonene holder brannklasse EI30. Dette innebærer at veggene yter brannmotstand i minimum 30 minutter.

Hver lagerseksjon leveres med høykvalitets elektrisk leddheiseport (b x h = 4 × 4,3 m) med vinduer og fjernkontroll.

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling og intern vannmåler for seksjonen er tilvalg.

Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber i hver seksjon samt grunnbelysning, stikk ved port og underfordelingsskap. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring plassert over dør og enkel avtrekksvifte med fuktsensor. Uten tilført varme kan det oppstå kondens på innvendige overflater ved visse temperaturforhold. Egne strømmålere for seksjonen er plassert i teknisk rom.

Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.

Seksjonen(e) er ikke beregnet for varig opphold eller permanente arbeidsplasser.

Seksjonene selges som lager, uten ventilasjon og innredning. Det er seksjonseiers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk tilfredsstiller gjeldende regler og forskrifter.

Ingen tiltak som gjøres i seksjonene må medføre ulemper for andre seksjoner. Det er den respektive seksjonseiers ansvar å sørge for at evt. tiltak gjøres iht. gjeldende lover og forskrifter. Seksjonseier er ansvarlig for å undersøke om tiltaket er søknadspliktig. Tiltak som påvirker andre eierseksjoner eller utløser søknadsplikt skal først godkjennes av sameiet.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet.

Nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonsskilt på endevegg iht. sameiets vedtekter.

Parkeringsplass til hver seksjon iht. sameiets vedtekter.

Tomteareal er ca. 3,4 da på eiet tomt. Flat, opparbeidet og asfaltert tomt.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/ sameievedtekter.

Etter nærmere avtale.

Kjøpesum inkluderer merverdiavgift. Mva. registrert selskap med mva.-pliktig virksomhet i seksjonen, kan etter overtakelse motta en justeringsavtale for refusjon av merverdiavgift. Dette utgjør ca. 10% av kjøpesummen.

1. Dokumentavgift til staten: 2,5% av seksjonens andel av tomteverdi.

2. Tinglysningsgebyr for skjøte: kr 525,-

Sameiet forsikrer bygningskropp. Seksjonseier forsikrer inventar.

Det er ikke renovasjonsplikt for eiendommen. Dette etableres av sameiet eller hver enkelt eier hvis ønskelig. Utbygger bekoster tilkoblingsavgift for vann og avløp. Seksjonseier betaler selv løpende kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt etter overtakelse.

Offentlig via private stikkledninger.

Felleskostnader stipuleres til ca. 85 kr/kvm per år.

Dette innbefatter bl.a. felles strømutgifter, brøyting, forretningsførsel, brannvarsling og forsikring.

Ikke oppgitt/ikke kjent.

Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før kjøpsbekreftelse signeres.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden.

Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

Lagerseksjoner AS, org.nr. 919 162 287

Fra hovedbølet, som eiendommen blir fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Vis hele listen Lukk listen

Min beste investering

Lagerseksjon er min beste investering

Livet ble med et enklere da Øyvind og familien flyttet fra villa med hage og dobbelt garasje, og inn i ny leilighet. Leiligheten var lettstelt, og hagestell og vedlikehold tilhørte fortiden. Alt var likevel ikke rosenrødt.

Kontakt oss

Loading...

Takk for at du tar kontakt med oss!

Vi har dessverre ikke flere ledige seksjoner her, men vil ta kontakt med deg om vi lanserer nye prosjekter i området.

Om du kjenner til en tomt som kan passe for oss, ta gjerne kontakt her:

Tips oss om tomt

En lagerseksjon er et mulighetsrom

Noen har behov for et lager til bedriften sin, eller lagringsplass til bobilen, campingvogna eller båten. Andre drømmer om sitt eget hobbyverksted for å mekke, pusse eller snekre.

Lagerseksjoner bygger og selger fleksible og isolerte lagerrom med gode kvaliteter og brukervennlige løsninger. Du tilpasser det til dine behov og dine drømmer.

Les mer om oss her

Kontakt oss

Loading...

Takk for at du tar kontakt med oss!

Vi har dessverre ikke flere ledige seksjoner her, men vil ta kontakt med deg om vi lanserer nye prosjekter i området.

Om du kjenner til en tomt som kan passe for oss, ta gjerne kontakt her:

Tips oss om tomt