fbpx

LAST NED PROSPEKT
BT7

Ta kontakt for å sikre deg lagerseksjon i nytt prosjekt på Sveberg

Nye lagerseksjoner på Sveberg utenfor Trondheim.

Kun 10 min. kjøring til Værnes lufthavn og 10 min. kjøring til Trondheim.

Byggetrinn 4, 5 og 6 er utsolgt.

Byggetrinn 7 selges nå.

Lagerseksjonene leveres med:

  • opplegg for vann, avløp/toalett og fiber
  • elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll.
  • underfordelingsskap for strøm i hver seksjon med god kapasitet
  • hvert bygg er sikret med betongbrystning ca 100 cm opp på yttervegg (dette er svært viktig for å unngå slitasjeskader på vegg over tid)

Hva:

  • Selveid lager i egen seksjon i felles bygg. Sameiet drifter hvert enkelt bygg – du kjøper bare selve seksjonen.
  • ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted, lagerplass. Seksjonene har også god plass til utstyr og verktøy.
  • Standardstørrelser på 72 og 144 kvm (mulig å slå sammen 2 stk 72 kvm til en 144 kvm – eller øke fra 144 til 216, 288, 360 osv. 72 kvm er minste nedre størrelse)
  • isolerte
  • fleksible på størrelse og type bruk

Hvem: 

Lagerseksjoner Trøndelag AS leverer fleksible og isolerte lagerseksjoner. Seksjonene er ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, verksted, lagerplass. Seksjonene har god plass til utstyr og verktøy. Seksjonene leveres med opplegg for vann, avløp og fiber.

Oppvarmingsløsning kan bestilles som tilvalg. Gulvoverflate er støvbundet betong. Betongbrystning ca 100 cm over gulv. Ytter og -innervegger i isolerte sandwichelementer. Brannklasse på vegger mellom seksjonene på 30 min (EI30). En elektrisk leddheiseport (bxh = 4×4,3m) med vinduer og fjernkontroll per seksjon . Det leveres utvendig belysning montert på fasade.

Det leveres opplegg til toalett og vann til hver seksjon. Intern vannmåler for seksjonen og sanitær utstyr er tilvalg. Det leveres underfordelingsskap for strøm i hver seksjon, grunnbelysning og tilkobling til port. Egne strømmålere i teknisk rom.

Byggetrinn 1 – 6 er utsolgt – ta kontakt for å sikre deg lagerseksjon på byggetrinn  7 på Sveberg i Trøndelag.

Roger Stalheim

Avdelingsleder

Tlf: +47 971 75 745

[email protected] 

Se her 3D visning av en seksjon på 144 kvm: 

Se her 3D visning av en seksjon på 72 kvm: 


Sveberg, Trondheim