fbpx

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER PÅ KJERLINGLAND, LILLESAND

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER PÅ KJERLINGLAND, LILLESAND

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER PÅ KJERLINGLAND, LILLESAND

Meld interesse

h

Foreløpig utsolgt. Nå planlegges et nytt byggetrinn 2 på nabotomten.
MELD INTERESSE

Nytt lagerbygg på Kjerlingland Næringspark på selveiertomt.

Bygget er delt inn i eierseksjoner med moduler på 72m² BTA. Størrelsen på seksjonene blir 72, 145, 217 m² osv.

Oppført byggetrinn 1 ble ferdigstilt i september 2018. Nå planlegges et nytt byggetrinn 2 på nabotomten.

14

av 14

LEDIGE SEKSJONER

_

72, 145, 217 m² OSV.

Kjerlingland , Lillesand

Kjerlingland

Meld interesse